Kurumsal / Dijital Eğitim PlatformuDijital eğitim platformunun temel amacı; 21. yüzyıl gereklerinin bilinmesi ve bu doğrultuda öğrencilere analiz ve sentez yapabilen, modelleyebilen ve sunabilen bir eğitim ortamı hazırlanmasıdır. Mektebim’de 3. sınıftan 12. sınıfa kadar olan seviyelerde dijital bazlı eğitim uygulanır.

• 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlar.
• Araştırmacı ve sorgulayıcı ortama zemin hazırlar.
• Öğrencilerin kalıcı öğrenmesini sağlar ve yaratıcılıklarını kolaylaştırır.
• Öğrencilerin yaratıcı düşünmesini teşvik eder, destekler ve model olur.
• Yüz yüze ve sanal ortamlarda öğrencilerin iletişim içinde olmasını sağlar.
• Big data analizine olanak sağlar.
• Öğrencinin her yerden kesintisiz bilgi ulaşımına imkân verir.
• Güçlü altyapısı ile eğitime entegre bir sistemdir.