Kurumsal / Mektebim'de Spor

Yaşam boyu spor ilkesinden hareket ederek her yaşta fiziksel egzersiz alışkanlığı, sağlıklı bir bireyin olmazsa olmazlarındandır.

Mektebim okullarında beden eğitimi dersleri öğrencilere başarıdan çok çabayı takdir eden bir anlayışla, çabanın mutlaka başarıyı getireceği kavramını davranışsal olarak sergilemelerini amaçlar. Bilişsel, duygusal ve psikomotor alanları olumlu etkileyen eğitim anlayışımız, çocuğun liderlik edebilme, lidere uyma, öz disiplin sağlayabilme, kurallara uygun davranış geliştirme gibi becerileri kazanmasını sağlar. Mektebimde beden eğitimi bireysel ve sosyal gelişimi öğrenciye ve gruba özgü branş dalları ile destekler böylece öğrencinin yaşam boyu spor anlayışı kazanmasını bütünsel bir yaklaşımla hedeflemiş olur.

Bir bireyin geleceği için yapabileceği en iyi yatırım düzenli fiziksel aktivite alışkanlığıdır.

Mektebim okullarında uygulanan fiziksel uygunluk raporu öğrencilerin bireysel özellikleri göz önüne alınarak hayat boyu spor felsefesinin kişiye özgü değerlendirme ve yönlendirme planıdır.

Fiziksel Uygunluk Raporu:
Fiziksel uygunluk raporu, antropometrik ve motorik ölçümlere dayanır. Öğrencilerin fiziksel aktivitelerini en uygun şekilde seçmesini sağlayan bir analizdir. Fiziksel uygunluk raporu iki bölümden oluşur:
İlk bölümde antropometrik ve motorik ölçümlerin Türkiye ortalamasındaki durumu gösterilir.İkinci bölümde ise yapılan ölçümlerin spor branşlarına göre uygunluk yüzdesi gösterilir.

Antropometrik Ölçüm:
Vücudun belli bölümlerinin hareketsiz durumu, ağırlık merkezi hacim gibi fiziksel özellikleri ve boyutları ölçülür. Bu ölçümler kız-erkek ve yaş gruplarına göre gruplandırılır; grafik hâlinde Türkiye ortalaması ve söz konusu ölçümün bu grafikteki yeri gösterilir.

Motorik Ölçüm:
Öğrencinin hız, çabukluk, çeviklik ve koordinasyon gibi motorik hareketleri ölçülür. Bu ölçümler kız-erkek ve yaş gruplarına göre gruplandırılır.